Salg og leverings/afbestilling betingelser

Generelt

Enhver levering sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunde og Bar-mobil.dk.

Tilbud og indgåelse af ordre

Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato.
Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold af forcemajeure, herunder strejke og lock-out, og ethvert forhold der skyldes mangel på råvare.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms.

Betaling

Betalingsbetingelser 8 dage netto hvis ikke andet er aftalt.
Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra senest rettidige betalingsdato.
Såfremt kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Bar-mobil.dk sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Bar-mobil.dk ændre betalingsvilkår. Konstatering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

Reklamationer og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest 3 dage efter afvikling af event, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.
Ved eventuelle reklamation/mangler skal Bar-mobil.dk kontaktes straks efter konstatering.Kunden skal skriftligt reklamere til Bar-mobil.dk, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen.

Covid-19 restriktion

Bar-mobil.dk følger de, til enhver tid, udstikkede regler og lovgivning i forhold til Coronapas og test af ansatte, inden hvert arrangement. Såfrem medarbejder findes positiv inden arrangementet, vil Bar-mobil.dk forsøger at finde anden medarbejder til opgave. I højsæson ( November & December) kan det dog forekomme at dette ikke er muligt, og der derfor vil komme en medarbejder mindre til opgaven.

Afbestillingsforbehold

Såfremt kunden ønsker at annullere et booket arrangement, som er blevet bekræftet på mail, skal dette ske skriftligt til Bar-mobil.dk inden 30 dage før arrangementsafvikling. mellem 30-14 dage før arrangement afvikling, vil der blive opkrævet 25% af det samlede beløb for aftalen. Mellem 13-1 dag før arrangement afvikling vil der blive opkrævet 50% af det samlede sum for aftalen.

Såfremt at der er udsted lovgivning fra regeringen i forbindelse med Covid-19, som gør arrangementent ikke kan afvikles, kan dette afbestilles omkostningsfrit eller flyttes til en ny mulig dato.

Tvister, værneting og lovvalg

I enhver tvist med udgangspunkt i Bar-mobil.dk og kundens aftale, hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Odense efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en fagkyndig syns- og skønsmand i Odense.